TE HUUR!

Huidige "EDY" hal

Het reeds bestaande "oude" bedrijfspand biedt onderdak aan meerdere huurders voor bedrijfsuitvoering en opslag.

Dit bedrijfspand zal, zoals het zich nu qua marktontwikkeling laat aanzien, minimaal nog enkele jaren blijven bestaan.