TE HUUR!

Laatste nieuws

Bouw Hal Noord
Afgelopen jaar heeft met name de bouw van Hal Noord de nodige aandacht gehad. Dankzij goede inzet en prettige samenwerking tussen aannemersbedrijf / architect /onderaannemers etc. en opdrachtgever is er vanaf het najaar 2010 tot en met voorjaar 2011, een, in onze ogen, mooie nieuwe multifunctionele hal gebouwd.

Tevens is uiteindelijk het gehele terrein bij zowel de oudere als nieuwe hal opgeschoond.

OED.BV heeft een vergunning voor de bouw van zowel kantoor als hal. Echter vanwege het achterwege blijven van concrete huurders voor de te bouwen kantoorruimte werd besloten om in de 1e fase de hal te realiseren en in een 2e fase het kantoor van ca. 930 m².

Huur Hal Noord (ca. 1.925 m²)
De linkerzijde (vanaf het kanaal gezien) is reeds verhuurd met ingang van medio februari. De rechterzijde (de kant van de oude "Edy" hallen) is op dit moment nog te huur. De rechterzijde bestaat uit 3 kleinere hallen van circa 300 m² per hal. Ook is het nu nog mogelijk om deze 3 hallen als één geheel (ca. 945 m²) te huren.

Huidige huurders "EDY" hal
De huidige huurders in de, voormalige Edy, reeds gedateerde "oude hallen" kunnen hierin, zoals het zich nu laat aanzien, in ieder geval nog enkele jaren blijven. Daarna zijn wij, weliswaar afhankelijk van de marktontwikkeling, voornemens om de "oude hallen" te gaan vervangen door nieuwere.

Huur "EDY" hal
Op dit moment is van deze hal alleen een ruimte van 600 m² op Kanaaldijk nr. 46 te huur.

Te bouwen Hal en Kantoor Oost
In 2008 hebben wij reeds een uitgebreidere brochure verstrekt inzake Hal en Kantoor Oost (bouwvergunning aanwezig), welke afhankelijk van de marktontwikkeling en vraag van huurders in de toekomst aan de Edyweg gebouwd gaat worden.

Hoek Kanaaldijk/Edyweg
Op dit moment zijn er nog geen concrete bouwplannen voor het hoekperceel van 1.695 m².

Website FUNDAINBUSINESS
De hallen en kantoren welke door OED.BV verhuurd kunnen worden zijn door de makelaar op website www.fundainbusiness.nl met omschrijving,kenmerken en foto's vermeld. Tevens worden deze beschikbare ruimtes op onze eigen website onder menukeuze TE HUUR aangegeven.